پخش لوازم یدکی پراید،ریو،تیبا،پژو،پیکان:

وایرشمع

پراید،تیبا،ریو،پژو،پیکان،نیسان

جهت اطلاع ازقیمتهابافروشگاه تماس بگیرین

 

@

 

لیست محصولات گیربکس شیدپارت

 

@

 

دنده دیشلی پراید

طرح آیس تبریز

 

قیمت. 110000. تومان

 

@

 

بست باطری پراید اتمی

 

قیمت. 8500. تومان

 

شفت خروجی گیربکس (کوتاه)پراید

 

پراید

عقب میل لنگ. ۲۰تایی. ۴۳۶۰۰ ت

چرخ جلوساده ۴۰ تایی ۱۷۵۰۰. ت

چرخ جلو لبه دار ۳۰تایی ۱۷۵۰۰ ت

پلوس. ۲۰تایی. ۲۰۵۰۰. ت

ساق سوپاپ. ۲۵ تایی. ۸۵۰۰۰ ت

اویل پمپ وجلومیلنگ. ۶۰ تایی. ۱۸۹۰۰. ت

سرشفت ۶۰ تایی. ۱۰۹۰۰. ت

کاسه نمددوشاخه کلاج. ۱۸۰ تایی ۶۹۰۰. ت

میل سوپاپ. ۶۰ تایی. ۱۸۹۰۰. ت

چرخ عقب. ۵۰. تایی. ۱۸۹۰۰. ت

تعویض دنده. ۳۰ تایی. ۱۷۵۰۰. ت

ساق سوپاپ تیبا ۱۲ تایی. ۱۴۵۰۰۰. ت

اورینگ انژکتورپرایدوپیکان زیمنسی ۱۰۰ تایی ۲۹۰۰۰ ت

لاستیک ساق سوپاپ پرایدیورو۴ ۱۸. تایی ۱۴۵۰۰۰. ت

 

@

 

لیست قیمت کاسه نمدvisiun پژو ۲۰۶

 

جعبه فرمان ۲۰۶(شیرفرمان) ۵۰تایی. ۶۵۸۰۰. ت

اورینگ انژکتور ۱۰۰تایی. ۲۹۰۰۰. ت

اورینگ بوش پیستون ۷۰ تایی. ۳۴۸۰۰. ت

لاستیک ساق TU5 سوپاپ ۲۵تایی ۲۱۲۰۰۰ ت

لاستیک ساق. TU3 سوپاپ۲۵ تایی ۸۵۰۰۰. ت

کاسه نمدمیل سوپاپ T5فنردار ۶۰ تایی ۷۲۰۰۰. ت

واشرمنی فولدهوا تیپ ۲. ۲۰تایی. ۴۳۲۰۰. ت

جلومیل لنگ ۴۰ تایی. ۶۷۹۰۰. ت

عقب میل لنگ ۲۰ تایی. ۱۱۲۰۰۰. ت

اهرم ماهک دنده عقب ۱۵۰ تایی. ۱۸۰۰۰. ت

اورینگ پایه فیلتر سه تکه ۴۰ تایی. ۳۸۸۰۰. ت

اورینگ پایه فیلتر دوتکه ۴۰ تایی. ۳۷۸۰۰. ت

لاستیک ساق EF7 سوپاپ ۱۵ تایی ۳۳۲۵۰۰

عقب میل لنگ EF7. ت ۲۰ تایی ۱۰۸۰۰۰. ت

میل سوپاپ EF7. ت ۵۰ تایی ۸۹۳۰۰. ت

جلومیل لنگ EF7. ت. ۵۰ تایی. ۸۶۵۰۰. ت

لاستیک ساق سوپاپ. ELX. ت ۱۵ تایی ۳۳۱۹۰۰ ت

عقب میل لنگ پیکان ۲۰ تایی

اورینگ انژکتورپرایدوپیکان زیمنس ۱۰۰ تایی. ۲۹۰۰۰ ت

لاستیک ساق سوپاپ پرایدیورو۴ ۱۲ تایی ۱۴۲۰۰۰ ت

 

 

@

 

لیست کاسه نمد پژو visiun

 

جعبه فرمان ۴۰۵.(شیرفرمان) ۵۰تایی. ۶۳۴۰۰. ت

پلوس بزرگ ۳۰ تایی. ۶۱۹۰۰. ت

پلوس کوچک. ۳۰تایی. ۶۱۹۰۰. ت

ساق سوپاپ ۲۵ تایی .۸۵۰۰۰. ت

شفت گیربکس. ۶۰ تایی. ۲۹۵۰۰. ت

لیور دنده. ۴۰ تایی. ۳۱۹۰۰. ت

اورینگ دوربوش ۷۰ تایی. ۳۴۸۰۰. ت

میل سوپاپ ۵۰ تایی. ۵۷۸۰۰. ت

جلومیل لنگ ۴۵ تایی. ۶۱۵۰۰. ت

عقب میل لنگرپهن ۱۵تایی ۱۱۳۸۰۰. ت

عقب میل لنگ باریک. ۲۵تایی ۸۹۸۰۰. ت

واشردرب سوپاپ۱۲ تایی. ۵۱۵۰۰. ت

واشرمنی فولد هواساژم عینکی وایتون ۵۰ تایی ۳۹۵۰۰. ت

واشرمنی فولدهوا زیمنسی عینکی ۵۰ تایی ۲۷۹۰۰ ت

اورینگ انژکتور ۴۰۵قدیم ۱۰۰ تایی ۲۹۰۰۰. ت

 

@

 

لیست کاسه نمدهای VISUN نیسان

 

لاستیک ساق سوپاپ ۲۰تایی ۸۷۹۰۰ ت

سینی جلونیسان ۲۰تایی ۳۷۵۰۰ ت

ته میلنگ نیسان ۱۵تایی ۶۵۵۰۰ ت

چرخ جلو ۲۵تایی. ۲۷۶۰۰ ت

چرخ عقب کوچک ۴۰تایی ۱۹۸۰۰ت

چرخ عقب بزرگ ۲۵تایی ۴۰۵۰۰ت

قیفی جلوگیربکس ۵۰تایی ۱۸۵۰۰ت

ته گیربکس. ۲۵تایی۳۱۰۰۰ ت

دولبه پنیون ۱۵ تایی ۵۲۰۰۰ ت

 

@

 

جلوپیکان ۴۳

جلوپراید ۴۳

جلوپژو ۵۸

جلوسمند۶۳

جلورانا ۶۳

جلوt2پژو ۶۳

جلوt5پژو۶۷

جلوریو ۶۳

جلو۹۰ال۶۳

 

@

 

لیست قیمت لنت اریک سام

لنت جلو پیکان ۷۹۰۰۰

لنت جلو ۴۰۵ پژو ۹۴۰۰۰

لنت عقب دنا ۹۲۰۰۰

لنت جلو رانا ۱۱۸۰۰۰

لنت جلو206t5پژو ۱۱۸۰۰۰

لنت عقب 206t5پژو ۱۰۲۰۰۰

لنت عقب رانا ۹۲۰۰۰

لنت جلو 90ال ۱۲۱۰۰۰

لنت جلو سمند ملی ۱۲۱۰۰۰

لنت جلو سوزوکی ویتارا ۱۵۳۰۰۰

لنت جلو پراید ۷۴۰۰۰

لنت جلو ریو ۱۲۰۰۰۰

لنت جلو زانتیا ۱۵۰۰۰۰

لنت عقب زانتیا ۸۶۰۰۰۰

لنت عقب ماکسیما ۱۲۹۰۰۰

لنت جلو مزدا وانت ۱۰۲۰۰۰

لنت جلو نیسان دیسکی ۱۲۰۰۰۰

لنت جلو ماکسیما ۱۵۳۰۰۰

لنت جلو530ام وی ام ۱۵۰۰۰۰

لنت عقب 530ام وی ام ۱۱۴۰۰۰

لنت جلو کاپرا ۱۴۸۰۰۰

 

لنت نتکست باضمانت بی قید شرط وترمز گیری بالا (کیفیت عالی)

لنت جلو پیکان ۴۴۰۰۰

لنت جلو پراید ۴۴۰۰۰

لنت جلو پژو ۶۳۵۰۰

لنت جلو ریو ۶۹۵۰۰

لنت جلو 206t2پژو ۶۹۵۰۰

لنت جلو مزدا ۷۴۵۰۰

لنت جلو وانت اریسان ۶۳۵۰۰

لنت جلو سمندملی ۶۹۵۰۰

لنت جلو۹۰ال ۶۹۵۰۰

لنت جلو رانا ۶۹۵۰۰

لنت عقب رانا ۶۴۵۰۰

لنت عقب دنا ۶۴۵۰۰

لنت عقبELXپژو ۶۶۵۰۰

لنت عقب مگان ۶۶۵۰۰

لنت عقب V5برلیاس شاسی ۶۶۵۰۰

لنت عقب ۳۲۰و۳۳۰برلیانس ۶۶۵۰۰

لنت عقب 2008پژو ۶۶۵۰۰

لنت عقب B30بسترن ۶۶۵۰۰

لنت جلو ۵۲۰ لیفان ۶۹۵۰۰

لنت عقب فلوئنس ۶۶۵۰۰

لنت جلو زانتیا ۲هزار ۸۳۰۰۰

لنت جلو نیسان دیسکی ۷۹۰۰۰

لنت جلو 220،230برلیانس ۱۱۰۰۰۰۰

لنت جلو C30ولکس ۱۱۰۰۰۰

لنت جلو330،320برلیانس ۱۲۰۰۰۰۰

لنت جلو برلیانسV5شاسی ۱۲۰۰۰۰۰

لنت جلو B30بسترن ۱۲۰۰۰۰۰

لنت جلو X50لیفان ۱۱۰۰۰۰۰

لنت جلو X33ام وی ام ۹۸۰۰۰۰

لنت جلو 315ام وی ام ۹۸۰۰۰

لنت جلو X60لیفان ۹۸۰۰۰

 

@

 

لیست قیمت لنت پارس

جلوپیکان آبی۲۴ عدد ۶۹۸۰۰

جلوپیکان سبز۲۴عدد ۶۲۰۰۰

جلو۴۰۵ پارس GLX،سمند، ابی۲۰عدد ۱۲۲۰۰۰ سبز ۹۷۵۰۰

جلوپراید آبی ۷۶۵۰۰ تعداد۲۴عددسبز ۶۹۵۰۰

جلوریو،تیبا آبی۱۵عدد ۱۳۸۰۰۰.

جلو ال نود ابی۲۱عدد ۱۶۹۵۰۰.

جلورانا،اچ سی کراس،۲۰۶تیپ ۵. ابی۲۰عدد ۱۵۸۰۰۰

جلوسمتدLX.EF7. ابی۱۶عدد ۱۵۵۰۰۰.

جلوبرلیانس H220.لیفان X50.ولکسC30.تویوتایاریس. ابی۲۲عدد ۱۶۹۰۰۰

جلوپژو۲۰۶تیپ۲و۳ ابی۲۲عدد ۱۲۸۵۰۰

جلوپژو۲۰۶ تیپ ۵.۶‌۲.۲۰۷.۲۰۸.۲۰۰۸ آبی۱۶عدد ۱۸۹۰۰۰

عقب سمند EF7. ابی۱۲عدد ۱۸۹۰۰۰

عقب ۲۰۶ تیپ ۲. آبی۱۶عدد ۱۳۹۰۰۰

عقب ۲۰۶تیپ ۵ اتوماتیک ۲۱عدد ابی ۱۲۸۰۰۰

عقب دنا ابی.۲۱عدد ۱۰۸۰۰۰

عقب تیبا.ریو.پرایدوانت آبی ۱۶عدد ۱۶۵۰۰۰

عقب پیکان کفشکی آبی تعداد۱۲ عدد۱۳۹۵۰۰

عقب ۴۰۵ کفشکی آبی تعداد ۱۲ عدد ۱۵۵۰۰۰

عقب پرایدسواری کفشکی آبی ۳۰ عدد۸۲۰۰۰

عقب ال نودمعمولی۲۰۶تیپ ۳ تعداد۱۶ عدد۱۷۵۰۰۰

عقب راناسورن آبی ۲۱ عدد۹۶۰۰۰

عقب برلیانس H220 آبی ۱۶ عدد۱۹۷۵۰۰

جلونیسان دیزل آبی ۱۶ عدد ۱۹۲۰۰۰

قیمتها به تومان وکارتنی میباشد

 

@

 

افزایش ۱۵درصدی سوپاپ ساوه

پرایدمعمولی. 235000. ت

پرایدX100. تقویتی. 240000. ت

تیبا. 248000 ت

پژو ۴۰۵وسمندملی.325000. ت

سمندEF7. قیمت. 670000. ت

پیکان استاندارد 205000ت

010قیمت. 210000. ت

020قیمت. 215000. ت

030قیمت. 220000. ت

 

لنت عقب پراید

قیمت 59000 تومان

کارتن ۲۰ دستی

 

لنت جلو پژو کامل

کارتن ۲۰ دستی قیمت 155000 ت

لنت عقب پژو کارتن 12 دستی

قیمت. 1950000 تومان

لنت جلوتیبا قیمت. 95000. ت

لنت عقب ۲۰۶تیپ ۵

قیمت. 115000. ت

 

لیست شرکت لنت shi.SER

 

لنت جلوپرایدگریدA قیمت 75000

لنت جلوپیکان 69500 ت

لنت جلو۴۰۵پژو 109000 ت

لنت جلوپژو۲۰۶ تیپ۲ گرید 129500 ت

لنت جلوپژو۲۰۶تیپ۵گریدA

135000 ت

لنت جلوسمندEF7ملی گریدA

145000 ت

لنت جلوراناگریدA قیمت 136000

لنت جلوال نودگرد(A) 120000

لنت جلوطرح ریوتیباگریدA

155000. ت

لنت جلونیسان دیسکی گریدA

165000. ت

لنت جلوبرلیانس گریدA

220000 ت

لنت عقب گریدA قیمت 83000 ت

لنت عقب ۴۰۵ پژو گریدA

185000 ت

لنت عقب پیکان کفشکی 175000

لنت عقب پژو ELXپارس دیسکی130000 ت

لنت عقب پژو ۲۰۶تیپ ۲. گریدA

140000ت

لنت عقب پژو ۲۰۶تیپ ۳گریدA

180000ت

لنت عقب دنادیسکی 195000 ت

لنت عقب باپین وفنرسمندملی.EF7سمندگریدA

195000 ت

لنت عقب طرح بوش تیباگریدA

145000 ت

لنت عقب طرح ریوتیبا گریدA

150000 ت

لیست محصولات لنت sh.iSER

باضمانت

 

@

 

لیست قیمت کاسه نمدهای پرایدمارک CBSتایوان قرمزومشکی بشرح ذیل میباشد👇👇

اویل پمپ 10500 ت

پلوس 11900 ت

چرخ جلولبه دار. 12900. ت

چرخ جلوبی لبه. 11900 ت

چرخ عقب اهنی 11000 ت

شفت گیربکس. 9900. ت

قیفی دسته دنده. 11400. ت

میل سوپاپ. 9900. ت

جعبه فرمان. 10200 ت

لاستیک سوپاپ. 39500ت

ماهک دنده. 7900. ت

عقب میلنگ قرمزوابی 29800ت

پیچومهره تنظیم سوپاپ 8900ت

سوزن مصرفی از۷۵الی ۱۴۵شماره 5500 ت

لوازم کاربراتورکامل. 85000ت

لوازم چرخ جلوکامل 38000ت

لوازم چرخ عقب. 17400 ت

لوازم نیمه کامل ترمز. 21500ت

لوازم کامل ترمزباپیستون 79500ت

مهره حرارتی. 44000 ت

پیچ ومهره شاتون. 13500 ت

نیمه لوازم کاربراتور 33500 ت

لاستیک سوپاپ ریو 109000 ت

لاستیک سوپاپ پرایدیور۴ 89000

کاسه نمدمیل سوپاپ ریو 20700 ت

شفت ریو 20700 ت

پلوس ریو 32000 ت

 

@

 

لیست قیمت کاسه نمدهای پژو مارک CBS تایوان بشرح ذیل میباشد

کاوردسته دنده اردی 7950 ت

ماهک تقسیم دنده ۴۰۵ 18500ت

پلوس بزرگ ۴۰۵ 29900 ت

پلوس کوچک ۴۰۵ 27500ت

جلومیلنگ ۴۰۵ 47900 ت

جلوگیربکس ۴۰۵. 17400 ت

عقب میلنگ ۴۰۵پهن 89500ت

عقب میلنگ باریک 89500 ت

عقب میلنگ ۲۰۶. 89500ت

ژامبون ۲۰۶. 17500 ت

جعبه فرمان ۴۰۵. 26700 ت

جعبه فرمان اردی. 69000ت

میل سوپاپ ۴۰۵. 19800 ت

عقب گیربکس اردی روا 18500 ت

ماهک دنده ۲۰۶. 7500 ت

جعبه فرمان ۲۰۶. 26500 ت

پلوس کوچک ۴۰۵طرح اصلی دورنگ 32000 ت

پلوس بزرگ ۴۰۵طرح اصلی دورنگ 39900 ت

لاستیک سوپاپ ۴۰۵. 39600 ت

لاستیک سوپاپ ۲۰۶تیپ ۲. 54900ت

لاستیک سوپاپEF7 سمند218000ت

لاستیک سوپاپ ۲۰۶تیپ۵. 89900ت

لاستیک سوپاپ جدیدسمند 42900ت

کاسه نمدلبه دارگیربکس۲۰۶. 11000ت

پلوس کوچک ۲۰۶. 27500ت

پلوس بزرگ ۲۰۶. 29800 ت

کوچک وبزرگ ۲۰۶دستی 58000ت

پیچ سرسیلندر۴۰۵. 36000ت

درب رادیاتور۴۰۵. 45000ت

میل سوپاپ ۴۰۵. 13500ت

میل سوپاپ ۲۰۶. 15200ت

 

@

 

لیست قیمت کاسه نمدهای پیکان مارک CBSتایوان بشرح ذیل میباشد.

عقب گیربکس 13500 ت

عقب میلنگ 29800 ت

جلوگیربکس 9500 ت

جلومیلنگ. 13500ت

جلوگیربکس پهن 9900ت

چرخ جلودولبه 8500 ت

پنیون دولبه. 13500 ت

پنیون اریسان 16500 ت

جعبه فرمان. 6900 ت

کمک مدل پایین 3200 ت

کیلومتر. 5900 ت

ماهک چهاردنده. 8900. ت

عقب گیربکس ۶دنده 9900 ت

جلوگیربکس ۴دنده. 28900 ت

عقب گیربکس ۱۶۰۰. 12900. ت

عقب گیربکس ۱۶۰۰اهنی. 9900 ت

پنیون تویوتایی. 18500. ت

چرخ عقب وپلوس اریسان 15600

پنیون آرژانتینی سبز 23500. ت

پنیون ترکیه. 6900 ت

جعبه فرمان اردی. 69000 ت

عقب گیربکس رواواردی 18500 ت

کاورتقسیم دنده اردی 7200 ت

فرمان هندی. 3800. ت

کیلومترهندی. 3000. ت

لاستیک سوپاپ ۱۶۰۰سبزوقرمز 39000ت

لاستیک سوپاپ دوفنره قرمزومشکی 38000 ت

لاستیک سوپاپ تک فنره 38000ت

لاستیک سوپاپ انژکتوری 42800ت

لاستیک کاربراتورقرمزومشکی 8800

پیچومهره تنظیم سوپاپ 8900ت

افتامات چراغ تایوانی 59000ت

چهارشاخه گاردان پیکان 59000ت

مغزی سوئیچ پیکان 43000 ت

دسته راهنمای پیکان. 185000ت

سوئیچ موتورپیکان

 

@

 

لیست قیمت گیت کلاج (valoe)

پراید قیمت 550

پژو405قیمت 780

تیپ5 قیمت850

تیپ ۲ قیمت 780

پیکان  قیمت 680

تیبا قیمت 780

ساینا قیمت 880

روا سال 900

ال۹۰ قیمت 850

زانتیا۱۸۰۰قیمت1450

زانتیا۲۰۰۰ قیمت1650

ماشینهای داخلی باشش ماه ضمانت میباشد

لیفان x60 جدید1250

لیفان x60 old  قیمت 1250

لیفان620 ۱۸۰۰ccقیمت 1150

لیفان 520. قیمت 1250

جک G5. قیمت 1250

ماشینهای چینی بابلبرینگ ویکسال ضمانت میباشد

 

@

 

قابل توجه همکاران محصول جدیدسیلور

 

سرپلوس بیرونی ۲۰خارساده. 240000ت

سرپلوس بیرونی ۲۰Absخار. 248000 ت

سرپلوس ۲۲خارABSوسط. 290000 ت

سرپلوس بیرونی ریو. 295000 ت

 

@

 

سرپلوس ۲۰خارABSپراید 220000 ت

 

سرپلوس داخلی ۱۹و۲۰خارABS پراید

کارتن ۱۰ تایی قیمت. 280000تومان

سرپلوس داخلی ۱۹و۲۰خارساده.

کارتن ۱۰ تایی قیمت 255000 ت

 

مارک رایو

@

 

سرپلوس داخلی ۱۹و۲۰خارساده پراید

 

کارتن ۱۰ تایی قیمت. 230000 ت

 

@

 

سرپلوس بیرونی ۲۰خارABSپراید

 

کارتن ۱۰تایی. قیمت. 235000 ت

 

@

 

سرپلوس بیرونی ABS تیبا

 

کارتن ۱۰ تایی قیمت. 290000تومان

 

@

 

واشرسرسیلندر پراید آیس کره

 

قیمت. 110000 تومان

 

لاستیک تیغه برف پاکن پراید

مارک VANTEX

قیمت. کارتنی 16500 ت

 

تیغه برف پاکن پراید

مارک VANTEX

قیمت کارتنی. 32000 ت

 

تیغه پژو ۴۰۵ قیمت. 44000ت

تیغه ال نود. 44000. ت

قیمتهاکارتنی میباشد

 

@

 

رینگ ریک پرایدوNPRاصلی همه سایز

یاتاقان ثابت ومتحرک پرایدمارک بوش ایران وتایهو اصلی وبغل یاتاقانی موجودارست

 

تسمه جات پاورگریپ

 

لیست قیمت تسمه جات رایکالتون به نسبت خریددرصدتخفیف داده میشود

👇👇👇👇👇👇👇👇

 

لیست تسمه جات برندرایکالتون

 

لیست محصولات باباپارت 👇👇👇

 

بلبرینگ سرکمک پراید۱۶ساچمه درجه یک

باضمانت. 100تایی قیمت. 13500ت

 

کارتن ۲۰دستی قیمت. 125000 تومان

توجه:تزریقی میباشد

 

سیبک فرمان تیباریو

مارک جیتکس خارجی

کارتن ۵۰ تایی 39000 تومان

 

@

 

سیبک فرمان پراید خارجی

مارک جیتکس کارتن ۵۰ تایی

باضمانت به قیمت ایرانی. 38000 تومان

 

@

 

سیبک طبق تیباریو چپ وراست

 

مارک سام خارجی باضمانت

 

کارتن ۱۰ تایی به قیمت ایرانی 138000 تومان

 

@

 

میل سوپاپ

 

صحفه کلاج تکی پراید

 

شمع موتور تک پلاتین بوش روس شرکتی

 

کمک جلوتیباریو گازی

 

کمک عقب تیبا گازی

 

کمک عقب پرایدوانت

 

لنت جلوتیبا گلدکره

 

لنت جلوپرایدگلدکره

 

لنت عقب پرایدگلدکره

 

کلید شیشه بالابر تک ودوپل صباو۱۳۱

 

فندک کامل

دنده پنیون کیلومتر

درب دلکو پراید

 

بلبرینگ چرخ جلوجدیدتقویتی 105000 تومان

بلبرینگ چرخ جلوجدید ساده. 83000 ت

بلبرینگ چرخ جلوقدیم. 42000 ت

بلبرینگ چرخ عقب جدید دستی. 55000 ت

بلبرینگ چرخ عقب قدیم دستی 55000 ت

بلبرینگ کلاج پرایدوپژو 85000 ت

بلبرینگ چرخ جلوپژو 135000 ت

بلبرینگ کلاج پژو 85000 ت

بلبرینگ تایم پراید 85000 ت

بلبرینگ چرخ عقب پیکان 78000 ت

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵پژو دستی 90000 ت

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶پژو دستی 90000 ت

سرپلوس ۲۰خاربیرونی پراید 230000ت

سرپلوس ۲۲خاروسط ABSپژو. 265000ت

قیمتهاکارتنی میباشد

 

@mostafa_autopart

 

بلبرینگ چرخ جلوجدید پراید 79000 ت

بلبرینگ چرخ جلو پژو. 135000 ت

بلبرینگ چرخ جلو ۶۹۳۴۹قدیم. 38000ت

بلبرینگ گیربکس کامل موجودمیباشد

 

قیمتهاکارتنی میباشد