پخش لوازم یدکی
#HPC

💢یاتاقان ثابت و‌ متحرک پیکان

❗️ std. 10. 20. ❗️

💥 HPC💥

جور باهم
💥💥360000💥💥

#عظام

💢کمک عقب جلو پراید
💥302000💥

#عظام

💢بوش پیستون405

💥645000💥

 

💢پیستون های پراید

💥255000💥

#ibbc

💢متحرک 405 استاندار

❗️کارتنی ۵۵ عدد
💥💥188000💥💥

#فدرال

💢درب دلکو پیکان

💥24000💥

#ibbc

💢بغل یاتاقان پراید 50

💥30000💥

#mwh

💢مغزی پمپ بنزین پراید
💥155000💥

💢مغزی پمپ بنزین 206
💥153000💥