تسمه تایم پژو پاورگریپ

۱۶۰۰۰۰

 

تسمه تایم پراید پاورگریپ

۱۷۰۰۰۰

 

یاتاقان متحرک ۴۰۵ بوش ایران STD

 

۱۹۶۰۰۰

 

اتوماتیک استارت پیکان قربانی

۱۷۵۰۰۰

 

اویل پمپ پراید سوخت آما

۲۲۰۰۰۰

 

گیت سوپاپ ۴۰۵ stim تعمیری

۱۱۵۰۰۰

 

پیستون استاندارد پراید معمولی عظام

۲۶۰۰۰۰

مهره حرارتی سامفر چهارفصل

۴۲۰۰۰

 

سیبک فرمان پراید امیرنیا

۴۵۰۰۰

 

قالپاق ۴۰۵ مژده

 

۳۲۵۰۰۰

 

قالپاق ۴۰۵‌ فلزی

۴۵۵۰۰۰

 

کاسه نمد عقب میلنگ ۲۰۶ ویژن

۱۱۳۰۰۰

 

اورینگ بوش پیستون ۲۰۶ ویژن

۳۶۰۰۰

 

کاسه نمد سر میلنگ ۲۰۶ ویژن

۷۰۰۰۰

 

جعبه فرمان پراید mbc

۴۱۵۰۰۰

 

#پیکان #۴۰۵ #۲۰۶ #پراید

 

 

 

#mbc ویژن# #مژده #امیرنیا #عظام #سوخت آما #پاورگریپ