فروش انواع کیت کلاچ ها با برند SECO کره

💥کیت کلاچ 405 قیمت 11.000.000 ریال

💥کیت کلاچ 206 تیپ 5 قیمت 11.500.000 ریال

💥کیت کلاچ تیبا 200 میل قیمت 9.700.000 ریال

💥کیت ریو قیمت 9.000.000 ریال

💥کیت کلاچ پراید قیمت 6.500.000 ریال