لیست قیمت بلبرینگ حامد

۰۰.۰۱.۱۶

 

#بلبرینگ_حامد (پیکان)

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۰۱

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۰۲

۱۶۳۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۰۳

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۳۰۱

۱۶۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۳۰۳

۳۰۳۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کلاچ پایه بلند پیکان

۱۱۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ گیربکس آردی

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ بزرگ پینیون آریسان

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ عقب آریسان

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۰۸

۸۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هوزینگ

۷۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کوچک پینیون

۸۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ بزرگ پینیون

۸۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ گیربکس روآ

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۳۰۵

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کولر آردی

۸۸۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه سفت کن آردی

۸۱۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید کارتنی شامل تخفیف می شود .

 

۰۰.۰۱.۱۶

 

#بلبرینگ_حامد_۴۰۵

 

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵

۱۹۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ با توپی چرخ عقب ۴۰۵

۳۴۰۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ با توپی چرخ عقب ۴۰۵ ABS

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵

۱۱۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۴۰۵

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون کوچک ۴۰۵

۴۹۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کولر ۴۰۵

۸۸۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ گیربکس ۴۰۵

۵۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد تسمه دینام ۴۰۵

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون کمکی ۴۰۵

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ (تخم مرغی)

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵

۱۰۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هرزگرد ۲۰۶ تیپ ۲ (بالا)

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ تیپ ۲

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۲۰۶

۵۴۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون کوچک ۲۰۶

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کولر ۲۰۶ تیپ ۵

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲

۲۲۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ پلوس ۴۰۵

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۰۰۳

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۳۰۳

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵

۲۱۰۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۳۲۰۰۵

۵۸۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید کارتنی شامل تخفیف می شود .

 

۰۰.۰۱.۱۶

 

#بلبرینگ_حامد_پراید

 

بلبرینگ ۱۱۷۴۹

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۱۱۹۴۹

۳۷۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۴۴۶۴۹

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱

۱۳۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ ساچمه استوانه ای

۱۵۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو ساچمه استوانه ای کاسه نمد دار

۱۷۰۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۹۳۴۹

۵۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۳۲۲۰۴

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۱۲۶۴۹

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۵۷۸۲۲۵

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۲۲

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۲۲ EMQ

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۳۰۴

۴۰۸۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هوزینگ پراید

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۲۰۲

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ دینام دوبل پراید

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ۶۳۰۲

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کلاچ پراید

۱۰۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ پولی هرزگرد پراید

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ هوزینگ تیبا

۷۳۰۰۰۰ ریال

 

✅ خرید کارتنی شامل تخفیف می شود .