فروش ویژه

تسمه تایم پراید سایپایی کد ۸۰۲ اولبتی قیمت ۱۷۵۰۰۰

 

تسمه تایم ریو سایپایی کد ۸۰۲ اوبتی قیمت ۳۸۰۰۰۰

 

تسمه دینام سایپایی قیمت ۵۸۰۰۰

 

تسمه کولر سایپایی قیمت ۵۵۰۰۰

 

تسمه ۸۸۵ سایپایی قیمت ۶۷۰۰۰

 

تسمه ۹۴۵ سایپایی قیمت ۶۷۰۰۰

 

تسمه ۹۳۰ هیدرولیک سایپایی قیمت ۶۵۰۰۰

فروش ویژه لنت جلو تیبا سایپایی قیمت ۱۳۵۰۰۰

 

فروش ویژه لنت عقب تیبا سایپایی قیمت ۱۳۲۰۰۰

 

فروش ویژه لنت جلو پراید سایپایی قیمت ۶۹۰۰۰

 

فروش ویژه لنت عقب پراید سایپایی قیمت ۷۸۰۰۰

 

فروش ویژه لنت جلو ال۹۰ سایپایی قیمت ۱۴۵۰۰۰

 

فروش ویژه لنت جلو سایپایی برلیانس اچ ۲۲۰ و ۲۳۰ قیمت ۱۷۵۰۰۰

 

فروش ویژه لنت جلو سایپایی برلیانس اچ ۳۲۰و ۳۳۰ قیمت ۱۸۵۰۰۰

فروش ویژه کاسه نمد های سایپایی کد ۱ کره ای

 

کاسه نمد ته میلنگ کد ۱ سایپایی قیمت ۴۳۰۰۰

 

کاسه نمد پلوس قیمت ۱۵۰۰۰

 

کاسه نمد شفت قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد قیفی قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد میل سوپاپ قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد اویل پمپ قیمت ۱۷۵۰۰

 

کاسه نمد دوشاخ کلاج قیمت ۷۵۰۰

 

کاسه نمد چرخ عقب قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد ساق سوپاپ قدیم قیمت ۸۸۰۰۰

 

کاسه نمد ساق سوپاپ یورو۴ قیمت ۹۹۰۰۰

 

کاسه نمد چرخ جلو قیمت ۸۵۰۰

فروش ویژه میلنگ پراید و تیبا سایپایی قیمت ۵۲۹۰۰۰

فروش ویژه میل موجگیر دوسرسیبک تیبا و ریو سایپایی قیمت ۱۳۵۰۰۰

فروش ویژه بغل یاتاقان استاندارد سایپایی قیمت ۴۵۰۰۰

فروش ویژه ترموستات سایپایی قیمت ۴۳۰۰۰

 

ترموستات یورو۴ سایپایی قیمت ۵۸۰۰۰

فروش ویژه واشر سرسیلندر پراید قیمت ۷۴۰۰۰

 

واشر سرسیلندر تیبا کد ۱ قیمت ۲۱۰۰۰۰

 

واشر سرسیلندر تیبا کد C قیمت ۱۶۵۰۰۰

 

واشر سرسیلندر یورو۴ درجه ۱ قیمت ۶۵۰۰۰

 

واشر سرسیلندر تیبا درجه ۱ قیمت ۶۵۰۰۰

 

واشر درب سوپاپ سایپایی قیمت ۱۷۵۰۰

 

واشر درب سوپاپ یورو۴ سایپایی قیمت ۳۹۵۰۰

 

واشر درب سوپاپ تیبا سایپایی قیمت ۴۶۰۰۰

 

واشر هلالی کارتل سایپایی قیمت ۴۹۰۰

 

فروش ویژه میل دوشاخ کلاج دمپر دار سایپایی قیمت ۳۵۰۰۰

 

میل دوشاخ کلاج قدیم درجه ۱ قیمت ۳۲۰۰۰

فروش ویژه شمع موتور یورو۴ سایپایی قیمت ۴۲۰۰۰

 

 

شمع موتور یورو۴ سایپایی C قیمت ۴۰۰۰۰

 

 

شمع دنده عقب سایپایی قیمت ۳۶۰۰۰

 

 

شمع حرارتی سایپایی قیمت ۲۲۰۰۰

 

 

شمع فن سر سبز سایپایی قیمت ۲۷۰۰۰

 

 

شمع فن سر مشکی سایپایی قیمت ۲۵۰۰۰

 

 

شمع روغن سایپایی قیمت ۲۵۰۰۰

 

 

شمع روغن یورو۴ و تیبا قیمت ۲۵۰۰۰

 

 

پخش محصولات شرکتی سایپایی

فروش ویژه امکو مجموعه فن کامل ۲۰۶ قیمت ۳۶۰۰۰۰

 

مجموعه فن کامل پراید قیمت ۳۳۵۰۰۰

 

موتور فن خاری قیمت ۲۵۵۰۰۰

 

موتور فن پراید قیمت ۲۵۵۰۰۰

 

لنت جلو ۴۰۵

 

لنت جلو پراید

 

لنت عقب پراید

 

لنت جلو تیبا

 

استارت پراید قیمت ۷۲۰۰۰۰

 

استارت نیسان

 

موتور برف پاکن پراید و نیسان

فروش ویژه شمع موتور یورو۴ سایپایی قیمت ۴۲۰۰۰

 

 

شمع موتور یورو۴ سایپایی C قیمت ۴۰۰۰۰

 

 

شمع دنده عقب سایپایی قیمت ۳۶۰۰۰

 

 

شمع حرارتی سایپایی قیمت ۲۲۰۰۰

 

 

شمع فن سر سبز سایپایی قیمت ۲۷۰۰۰

 

 

شمع فن سر مشکی سایپایی قیمت ۲۵۰۰۰

 

 

شمع روغن سایپایی قیمت ۲۵۰۰۰

 

 

شمع روغن یورو۴ و تیبا قیمت ۲۵۰۰۰

 

 

پخش محصولات شرکتی سایپایی

 

اینستا گرام:

فروش ویژه واشر سرسیلندر پراید قیمت ۷۴۰۰۰

 

واشر سرسیلندر تیبا کد ۱ قیمت ۲۱۰۰۰۰

 

واشر سرسیلندر تیبا کد C قیمت ۱۶۵۰۰۰

 

واشر سرسیلندر یورو۴ درجه ۱ قیمت ۶۵۰۰۰

 

واشر سرسیلندر تیبا درجه ۱ قیمت ۶۵۰۰۰

 

واشر درب سوپاپ سایپایی قیمت ۱۷۵۰۰

 

واشر درب سوپاپ یورو۴ سایپایی قیمت ۳۹۵۰۰

 

واشر درب سوپاپ تیبا سایپایی قیمت ۴۶۰۰۰

 

واشر هلالی کارتل سایپایی قیمت ۴۹۰۰

 

فروش ویژه کاسه نمد های سایپایی کد ۱ کره ای

 

کاسه نمد ته میلنگ کد ۱ سایپایی قیمت ۴۳۰۰۰

 

کاسه نمد پلوس قیمت ۱۵۰۰۰

 

کاسه نمد شفت قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد قیفی قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد میل سوپاپ قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد اویل پمپ قیمت ۱۷۵۰۰

 

کاسه نمد دوشاخ کلاج قیمت ۷۵۰۰

 

کاسه نمد چرخ عقب قیمت ۱۳۵۰۰

 

کاسه نمد ساق سوپاپ قدیم قیمت ۸۸۰۰۰

 

کاسه نمد ساق سوپاپ یورو۴ قیمت ۹۹۰۰۰

 

کاسه نمد چرخ جلو قیمت ۸۵۰۰